Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Теория на еластичността и пластичността

Теория на еластичността и пластичността

Студентите получават знания по: методите за изследване на напрегнатото и деформираното състояние на гредостени, шайби, плочи, черупки. . . , моделирани като равнинни или пространствени конструкции; начините за отчитане на реалните свойства на материалите. Придобиват и умения да решават физически нелинейни задачи, както и задачи на граничното равновесие въз основа на теорията на пластичността; някои числени методи, свързани с практическото приложение на описаната по-горе тематика.

Учебни материалиПравила за заверка