Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна динамика

Строителна динамика

Дисциплината се изучава с цел въведение в методите за изследване на строителни конструкции на динамични въздействия и ефектите от тях. Разглеждат се последователно системи с една и с много степени на свобода. Динамичните товари са от хармоничен, импулсен тип и поизволни във времето функции. Разглеждат се и възможности за намаляване на ефектите от динамичните въздействия. Отделя се специално внимание на изчисляване на конструкциите от сеизмични въздействия. След завършване на курса студентите ще могат да изчисляват конструкциите на динамични въздейсвия, да оценяват тяхното поведение и да го контролират. Придобитите знания и умения са важна част от интердисциплинарния процес на съвременното проектиране.

Публикации


Учебни материали
Изпит по СДСА (Динамика)
Александър Таушанов
Правила за заверка


Други