Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Изследване на конструкции с ANSYS

Изследване на конструкции с ANSYS
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителна механика
Водещ преподавател гл.ас. д-р инж. Георги Пеков
Допълнителен език английски

В предложения курс студентите получават знания, свързани с дисциплините: Строителна статика, Теория на еластичността и пластичността, Устойчивост и динамика на строителните конструкции. Разработени са алгоритми за изследване на нелинейното поведение на конструкциите в статическа и динамическа постановка. Моделират се реални обекти от областта на стоманобетонните и металните конструкции (сгради и мостови съоръжения). Провежда се автоматизирано изследване на конструкциите за сеизмични въздействия съгласно българските норми.

Правила за заверка