Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Стоманени и дървени конструкции

Стоманени и дървени конструкции

Дисциплината "Стоманени и дървени конструкции" има за цел да запознае студентите с начините на изчисляване, оразмеряване и конструктивно оформяне на носещите елементи от стомана и дърво и да даде познания за проектирането и конструктивното композиране на стоманените и дървените конструкции в гражданското и главно в хидротехническото строителство. След успешното завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения да съставя конструктивните схеми и да оразмерява стоманени, дървени и стоманодървени конструкции за сгради в гражданското строителство и хидротехнически съоръжения, което му дава възможност в бъдещата си дейност да проектира тези видове сгради и хидротехнически съоръжения.