Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Стоманени мостове

Стоманени мостове

В курса се разглеждат специфични въпроси на конструктивната композиция и оформяне на връхни конструкции на стоманените мостове. По-подробно са застъпени пътни конструкции на пътни и железопътни мостове, в т.ч. ортотропни конструкции, пълностенни и прътови главни греди, и пространствено укрепяване на връхните конструкции. Разглеждат се и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Включени са и специфични въпроси на лагеруването при стоманените мостове, видове лагери, в т.ч. и в сеизмичен контекст. Дават се и кратки сведения за конструктивни системи при големи отвори: рамкови, дъгови, вантови и висящи мостове. Успешно завършилите курса ще могат да проектират стоманени мостове в обхвата на изложеното по-горе.

Публикации


КонспектиKонспект CKMостове 2018-2019
проф. Николай Рангелов

Учебни материали


Други