Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия - I част

Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия - I част

В първата част на този курс се разглеждат основните методи за изследване на сеизмичното реагиране на конструкциите. Освен теоретичните основи на традиционния подход, се дават и основните положения на концепцията “Performance-based design” и на модерни методи за оценка на реагирането като Static Nonlinear Analysis и Time History Analysis. Втората част на курса е посветена на проектирането на стоманените конструкции в сеизмични райони. Разглеждат се основните конструктивни системи, използвани за поемане на сеизмични въздействия, и основните правила за тяхното проектиране съгласно Еврокод 8. Прави се въведение в модерните технологии за сеизмична защита – сеизмична изолация и демпферни системи. Студентите придобиват познания, необходими за правилното моделиране и анализ на строителните конструкции за сеизмични въздействия и за сеизмично осигуряване на стоманените конструкции на сгради и съоръжения.

Книги

Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия - Линеен спектрален анализ
проф. д-р инж. Здравко Бонев, доц. д-р инж. Александър Таушанов

Учебни материалиИзпит по СДСА (Динамика)
Александър Таушанов


Правила за заверка