Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Специални стоманени конструкции

Специални стоманени конструкции

Основното ядро на лекционния курс са темите „Листови конструкции”, „Конструкции на сгради с големи отвори” и „Конструкции на многоетажни и високи сгради”. Освен тях се разглеждат теми, свързани с горните, като „Предварително напрегнати стоманени конструкции”, „Комбинирани конструкции". След завършване на курса студентите ще могат да решават самостоятелно проблемите по концептуално проектиране на изброените групи стоманени конструкции, конструктивното формообразуване, цялостното моделиране и изчисляване, детайлирането на характерни части и възли. Студентите придобиват знания и умения за проектиране на стоманени конструкции с повишена сложност, с използване на модерни методи и софтуер.

Публикации


Книги


Учебни материали