Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Организация и управление на строителството

Организация и управление на строителството
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател доц. д-р инж. Цветана Лалова

Разглеждат се най-новите и модерни възможности, които дисциплината предлага за оптимално планиране, оперативно ръководство и контрол при изпълнението на строежа с цел реализирането му съгласно договорирания срок и цена. Календарното планиране се представя чрез всички видове линейни и мрежови графици, в т.ч. уедрените и комплексни за строителството на няколко строежа. Обръща се особено внимание на възможността чрез календарен план да се осъществява ефективен контрол по време и стойност и оперативно управление на строителството. Подробно се разглежда съдържанието и методиката за изработване на Плана за безопасност и здраве и ролята на Координатора по безопасност издраве в етапа на инвестиционното проектиране.