Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Дисциплини /

Строителни материали

Строителни материали
Специалност Архитектура
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Иван Дойков
Допълнителен език немски

“Строителни материали” е основна инженерно-архитектурна дисциплина, която създава база на профилиращите дисциплини. Тя осигурява необходимите знания, позволяващи решаване на въпросите за рационален избор на материалите съобразно естетическите, конструктивни и експлоатационни изисквания, предявени към конструкциите и съоръженията. Методичното обучение има за цел да създаде в бъдещите специалисти стремеж към самостоятелно обобщаване на информацията и да изгради творчески личности при подбора на материали за сгради и съоръжения.

Конспекти


Учебни материали

Учебно пособие към специализиран курс "“ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 206-1/НА:2008 И БДС EN 12620/НА:2008” “ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНА
Учебното пособие е съобразено с програмата на курса “ ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 206-1/НА:2008 И БДС EN 12620/НА:2008”.