Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Мениджмънт на строителната фирма

Мениджмънт на строителната фирма

Разглеждат се основни въпроси на стратегическото управление на малка /средна/ строителна фирма : стратегическо планиране, фирмена култура и маркетинг на фирмата. Всички теоретични въпроси се свеждат и решават конкретно за строителна фирма, чийто предмет на дейност се уточнява съвместно със студентите в началото на семестъра. След завършване на обучението по дисциплината, студентът придобива знания за необходимата начална маркетингова подготовка преди стартирането на нова фирма, значението на отделните елементи на стратегическото планиране и ролята на фирмената култура за успешната реализация на фирмата.