Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Организация на строителството (остойностяване и календарни планове)

Организация на строителството (остойностяване и календарни планове)
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател проф. д-р инж. Александър Янчулев

Целта на дисциплината е да даде на студентите от специалността необходимите научно-технически познания в областта на технологията на строителните процеси, които се извършват на строителните площадки, организацията и управлението на строителното производство, провеждане на търгове и договаряне на строителството. Като неразделна част от технологията на строителните процеси се разглеждат минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.