Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Дисциплини /

Дълготрайност на строителните материали

Дълготрайност на строителните материали
Специалност Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател проф. д-р инж. Димитър Назърски

При проектирането на сгради и съоръжения в повечето случаи не се отчитат измененията на свойствата на материалите във времето под действието на фактори от външната среда. Поради това се намалява експлоатационната дълготрайност на сградите и съоръженията и се увеличават разходите за капитални ремонти. Основната цел, която има предлаганата дисциплина , е при подготовката на студенти от специалността ССС те да бъдат запознати с изменението на физико-механичните свойства на строителните материали при въздействието на климатични и експлоатационни фактори.Също така ще бъдат разгледани методи за анализ, оценка, прогнозиране и подобряване на дълготрайността на строителните материали, както и тяхната съвместимост в конструкции, изделия и др.