Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Дисциплини /

Строителни машини

Строителни машини
Специалност Транспортно строителство
Факултет Строителен факултет
Катедра Технология и механизация на строителството
Водещ преподавател доц. д-р инж. Калин Радлов
Допълнителен език руски

След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите придобиват знания относно устройство, принцип на действие и приложение на машините в строителната практика. Определяне на производителността на машините, рационално подбиране за конкретни производствени условия и обекти, правилна експлоатация с оглед получаване на максимален технико-икономически ефект. Решаване на практически задачи. Учебна практика за запознаване с работата на машините в производствени условия.