Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Дисциплини /

Учебна практика по строителни машини

Учебна практика по строителни машини

Практиката се провежда в реални условия на строителни полигони и обекти. Студентите се запознават с работния процес на основните пътно строителни машини и тeхните работни съоръжения. При желание, всеки има възможност да участва при управлението и работата с машините. Студентите изработват натурни схеми на работните съоръжения на машините и определят тяхната експлоатационна производителност. Практиката завършва със защита на получените знания.