Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Дисциплини /

Технология на строителството

Технология на строителството

В дисциплината "Технология на строителството" студентите получават знания относно същността, начините и средствата за комплексно механизирано изпълнение на строителните процеси и строителните методи за изграждане на транспортните съоръжения (мостове, водостоци). След завършване на курса на обучение по дисциплината те придобиват умения и опит по отношение на методиката за проектиране на технологията на строително-монтажните работи и на изграждането на съоръженията, при ефективно използване на техническите средства и приложение на рационални технологични решения при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).