Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Водно дело

Водно дело
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател доц. д-р инж. Мартина Печинова
Допълнителен език английски

Изучават се основни теми в областите Хидрология, Хидравлика, Язовирно строителство, ВЕЦ, Хидромелиорации и ВиК и Речно строителство. Предполага се, че след завършването на курса, студентите ще са в състояние да се ориентират и да решават задачи в тези области и в тази връзка да осмислят необходимите геодезически измервания свързани с проектирането, трасирането, строителството и експлоатацията на ХТС. Има се предвид, че студентите са получили необходимите знания по Математика, Физика и Строително дело. В края на курса се разглеждат въпроси свързани с геодезичните методи за наблюдения и измерване на деформациите на ХТС.