Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Морска хидродинамика

Морска хидродинамика
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател доц. д-р инж. Николай Лисев
Допълнителен език английски

Разглеждат се теоретичните основи на морските ветрови вълни. Акцентира се на различните теории описващи вълновото движение: линейна вълнова теория, вълна с крайна височина и дълга вълна. Генериране на вълнението в дълбоководието и неговата трансформация, рефракция и дифракция в при навлизане в плитководието. Процеси в крайбрежната зона: обрушване на вълните, формиране на надлъжно и напречно-брегови течения. Разглежда се енергийната същност на вълните, честотни и пространствено-честотни енергийни спектри и техните вероятностни характеристики. Изучава се взаимодействието на вълнението с различни ХТС.