Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Речна морфология и корекция на реки

Речна морфология и корекция на реки
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
Допълнителен език английски

Изучават се основни положения и изисквания за коригиране на реките и регулиране на речните процеси, структурата на речните течения, поведението на наносите, формирането на речните легла. Преподават се също така познания за трасиране на коригирани речни легла и тяхното оформяване по определени правила и зависимости. Подробно се разглеждат видове речни съоръжения, както и изискванията, които следва да се имат предвид при изпълнението на корекционните работи по реките, включително към строителни материали, строителни тела и системи за направляване на речните течения.