Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Хидрология и хидравлика

Хидрология и хидравлика
Специалност Транспортно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
Допълнителен език английски

Предвижда се студентите да получат необходимият им минимален обем основополагащи знания в областта на науките за водата. Очаква се, че след завършването на курса, те ще са в състояние самостоятелно да се ориентират и да решават някои задачи от хидроложки и хидравличен характер, свързани с проектирането, изграждането и стопанисването на транспортни съоръжения и системи. Предполага се, че студентите, изучаващи този курс, са получили необходимите познания по Математика и Теоретична механика. В заключителната част на курса се изучават въпроси свързани с хидравличното оразмеряване на мостове, водостоци и открити течения.