Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Хидрология и хидравлика

Хидрология и хидравлика
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател доц. д-р инж. Мартина Печинова
Допълнителен език английски

Изучават се основни теми в областта на хидрологията и хидравликата. Предполага се, че след завършването на курса, студентите ще са в състояние да се ориентират и да решават задачи от хидроложки и хидравличен характер, свързани с проектирането, изграждането, стопанисването и оценката на ХТС, ХМС, В и К системи, както и на имотите, съдържащи подобни съоръжения. Има се предвид, че студентите, изучаващи този курс, са положили съответните изпити по Математика и Физика.