Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Инженерно - геодезически работи на акваториите

Инженерно - геодезически работи на акваториите
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател доц. д-р инж. Тодор Костадинов

В учебния курс се разглеждат геодезическите работи, извършвани на акваториите на плавателни реки, канали, вътрешни водоеми и континенталния шелф, свързани с поддържането на водни пътища, строителството и експлоатацията на хидротехнически обекти, проучването и експлоатацията на подводни находища на нефт, газ и други полезни изкопаеми. След завършването на обучението, студентите ще притежават необходимите начални познания и умения за работа при проектиране и строителство на хидротехнически съоръжения, експлоатация на язовири и водни пътища, при геодезическото осигуряване на проучвателни работи и добив на нефт и газ.