Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Инженерна хидрология - І част

Инженерна хидрология - І част
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател гост-проф. д-р инж. Дитер Гуткнехт
Допълнителен език английски

Студентите изучават основите на хидрологията и нейното развитие. Последователно се разглеждат процесите на топлообмен, изпарение и кондензация, движението на водни маси – повърхностен и подземен отток, както и задържането на вода в почвения слой и нейното проникване в дълбоко залягащи геоложки структури.