Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Динамика и устойчивост на ХТС

Динамика и устойчивост на ХТС

Студентите получават знания по: изучаване на свободни и принудени трептения на системи с една степен на свобода; равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние; метод на крайните елементи в строителната динамика; апроксимация на преместванията; функции на формата; еквивалентни възлови сили; инерционни сили; матрици на масите и на коравината; взаимодействие на течност и конструкция; присъединена маса; модален анализ; сеизмични въздействия; определяне на сеизмичните сили чрез модален анализ и спектрален метод; сеизмични сили според нормите за земетръс.

Учебни материалиИзпит по СДСА (Динамика)
Александър Таушанов


Правила за заверка


Други