Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Картографски стандарти

Картографски стандарти
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател гл.ас. инж. Николай Найденов

Курсът по учебната дисциплина "Картографски стандарти" има за цел да даде задълбочени знания и умения при използване на съвременните цифрови стандарти свързани с картографските дейности базирани на информационни системи. Изучават се световните стандарти за обмен на географска информация, мрежи, платформи и устройства (апарати) създадени и развивани от LIF (Location Interoperability Forum), ISO (International Standards Organisation), IETF (Internet Engineering Task Force), MAGIC (група компании - NavTech, Microsoft, MobileGIS и т. н. ), WAP Forum (Wireles Application Protocol Forum) и W3C (Word Wide Web Consortium), както и международната инфраструктура за пространствени данни.

Учебни материали