Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Факултативна практика по морска хидродинамика и брегозащитни съоръжения

Факултативна практика по морска хидродинамика и брегозащитни съоръжения
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
Допълнителен език английски

Студентите ще се запознаят и ще разработват проблеми свързани със събирането и обработката на данни от натурни измервания. Основните теми са: ·Хидрографски и геодезични измервания, свързани с морски брегозащитни съоръжения; ·Измервания на вълнови характеристики; ·Измервания на характеристиките на елементи от брегозащитни съоръжения (тетраподи, напречни сечения и размери, естествени скални блокове); ·Еволюция на плажове; ·Основни дейности в кариери за взривена скална маса; Посещение на някои пристанища в експлоатация, в строеж и укрепване на свлачища.