Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Дисциплини /

Съпротивление на материалите

Съпротивление на материалите

Книги


Конспекти
Учебни материали

Диаграми на разрезните усилия
гл.ас. д-р Албена Дойчева

II курс - Общо огъване(част 2) - тема 5
Гл. ас д-р Албена Дойчева

II курс - Еластична линия - тема 6
Гл. ас д-р Албена Дойчева

Лекции съпромат - II семестър
Гл. ас. д-р Албена Дойчева

SELECTED TOPICS ON STRENGTH OF MATERIALS
Associate Professor Svetlana Lilkova-Markova, PhD Assistant Professor Angel Mladenski, PhD Assistant Professor Dimitrina Kindova-Petrova


Курсови задачи и задания

COURSEWORK ASSIGNMENTS
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 1
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 2
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 3
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 5
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 6
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 7
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 8
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 9
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 10
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 11
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 12
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov


Правила за заверка


Информация