Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Дисциплини /

Съпротивление на материалите

Съпротивление на материалите

Студентите се научават на: Разрезни усилия. Инерционни моменти. Напрегнато и деформирано състояние. Връзки между напрежения и деформации. Напрежения и деформации в прави греди (пръти) при чист опън (натиск), чисто срязване, огъване на прави греди, чисто усукване. Общи енергетични теореми и приложението им. Напрежения и деформации при комбинирани натоварвания. Устойчивост на центрично натиснати пръти и на тънък кръгов пръстен. Въжета. Динамични задачи в Съпротивление на материалите.

Книги


Конспекти


Учебни материали

Диаграми на разрезните усилия
гл.ас. д-р Албена Дойчева

II курс - Общо огъване(част 2) - тема 5
Гл. ас д-р Албена Дойчева

II курс - Еластична линия - тема 6
Гл. ас д-р Албена Дойчева

Лекции съпромат - II семестър
Гл. ас. д-р Албена ДойчеваSELECTED TOPICS ON STRENGTH OF MATERIALS
Associate Professor Svetlana Lilkova-Markova, PhD Assistant Professor Angel Mladenski, PhD Assistant Professor Dimitrina Kindova-PetrovaКурсови задачи и заданияПравила за заверка


Информация