Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Дисциплини /

Теоретична механика - I част

Теоретична механика - I част
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Техническа механика
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Лолов

Студентите се научават на: Кинематика на частица. Транслация, ротация относно ос, равнинно движение и най-общо движение на твърдо тяло. Абсолютно и относително (релативно) движение на частиците. Аксиоми на механиката. Еквивалентни системи сили. Редукция на система сили. Център на тежестта. Разпределени сили. Връзки, опори и реакции на опорите. Равновесие на система сили. Равновесие на частица, твърдо тяло и системи от твърди тела. Графични методи в статиката. Геометрична изменяемост и статическа определимост на системите. Триене.

КонспектиУчебни материали


I курс - Равнинна редукция - тема 8
Гл. ас д-р Албена Дойчева
Равнинно движение на тяло
Д. Киндова-Петрова

Курсови задачи и задания

Курсови задачи по Теоретична механика - I част (Кинематика+Статика)
Доц. д-р инж. П. Павлов; Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева


Правила за заверка