Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда

Първата част на курса запознава студентите с основите на теоретичната екология. Придобитите по-широки и философски знания за взаимодействието между човека и обкръжаващата го среда позволяват по-глобална интерпретация на солидната инженерна база, формирана от техническите дисциплини. Във втората част се разглежда приложния аспект на теоретичната екология, опазването на околната среда. Студентите се запознават с глобалните екологични проблеми, предприетите от световната общност мерки и по-важните действащи закони в ЕС и България. Формира се гражданско съзнание за съхраняване на планетата за бъдещите поколения.