Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Автоматизация на ВК системи

Автоматизация на ВК системи

Изучават се контролът на технологичните параметри и различни съоръжения и системи за управления на ВиК мрежите и пречиствателните станции за природни и отпадъчни води. След завършване на дисциплината студентът може да прави избор на подходящи измервателни средства, регулиращи органи и съоръжения за автоматизиран контрол и управление на процесите при ВиК мрежите и пречиствателните станции.

Конспекти


Други