Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

ВК мрежи и съоръжения

ВК мрежи и съоръжения

Дисциплината запознава студентите с основните изисквания и методи за проектиране на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения: водопроводни мрежи, водовземни съоръжения, напорни резервоари, помпени станции, външни водопроводи, канализационни мрежи, канализационни шахти, преливници и дюкери. Студентите получават знания и умения, с помощта на които могат да участват в проектирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.

Конспекти