Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

3D картографско моделиране

3D картографско моделиране
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Теменужка Бандрова
Допълнителен език английски

Въведение в три-дименсионалното (3D) картографско пространство, 3D картографски модели в тяхното съдържание: основно, вторично и допълнително. Предимства и недостатъци в сравнение с традиционните картографски модели. Начини на създаване на 3D модели: подготовка на база данни, обработка, 3D картографиране, визуализация и анимация на картографски модели. Фототекстуриране и фотореалистично представяне на 3D модели като 3D карти. Знакови системи, генерализация и точност при 3D картите. Софтуер за създаване и използване на 3D модели и карти: различни потребители и нужди. Мултимедийни средства за създаване, визуализация и използване. Използване на VRLM и други стандарти за визуализация в Интернет.

Курсови задачи и задания