Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Водоснабдяване и канализация

Водоснабдяване и канализация

Целта на дисциплината е да се запознаят студентите с основните изисквания за проектиране, строителство и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. След завършване изучаването на дисциплината студентите от специалността “Хидромелиоративно строителство” получават знания и умения, с помощта на които могат да участват реално в изграждането и експлоатацията на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, свързани с вземането, пречистването, транспортирането и разпределението на водата за нуждите на населените места и промишлеността.