Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Органична химия, биохимия и микробиология на водата

Органична химия, биохимия и микробиология на водата
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р Григор Михайлов

Предмет на курса са биологичните процеси и видовете организми, с помощта на които в естествени и изкуствено създадени условия замърсяващите водата вещества могат да бъдат отстранени и екологическото равновесие възстановено, както и микробиологически аспекти на разпространението на заразни болести по воден път и контрол върху качествата на водата. Курсът е фундаментален за
дисциплините “Екология”, “Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води”, “Третиране на твърди отпадъци” и “Пречистване на отпадъчни води”.