Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Газоснабдяване

Газоснабдяване

В дисциплината се изучават основните свойства на газообразните горива; добив и обработка на природния газ; магистрални газопреносни мрежи; газопотребление в населените места и определяне на оразмерителните разходи на селищни газоразпределителни мрежи и съоръжения; методи и съоръженията за измерване на разхода на газ и регулиране на налягането и защита от свръхналягане. След завършване студентите ще могат да проектират селищни разпределителни мрежи с налягане от 0, 01 МРа до 1, 6 МРа.

Книги


Конспекти