Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Експлоатация на ВК мрежи и съоръжения

Експлоатация на ВК мрежи и съоръжения

В дисциплината се разглеждат основните въпроси, свързани с експлоатацията на водовземните съоръжения, ВиК мрежи и съоръженията към тях. В специален раздел се разглеждат експлоатацията на основните съоръжения на пречиствателните станции за природни и отпадъчни води. След успешно завършване на дисциплината студентът може да участва при приемане, пускане в действие и експлоатация на селищните водоснабдителни мрежи и съоръжения (водовземни тръбни и шахтови кладенци, напорни резервоари, помпени и хлораторни станции) и сградни водоснабдителни системи.