Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Експлоатация на ВК пречиствателни станции

Експлоатация на ВК пречиствателни станции

Разглеждат се въпросите, свързани с пускането в действие на съоръженията от пречиствателните станции за природни и битови отпадъчни води и особеностите на тяхната експлоатация. След завършване на тази дисциплина, студентът може да анализира и управлява процесите при експлоатацията на пречиствателните станции за природни и отпадъчни води.