Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Помпи и помпени станции

Помпи и помпени станции

Обект на учебната дисциплина са устройството, принципът на действие, техническите характеристики и характерните особености на отделните видове помпи, както и определянето на необходимите параметри на помпите при различни водоснабдителни схеми. Изучават се също и основните изисквания при проектирането на водоснабдителните и канализационните помпени станции. След завършване на дисциплината студентите ще могат да проектират, изграждат и експлоатират водоснабдителни и канализационни помпени станции.

Конспекти


Учебни материали