Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Навигационно картографиране

Навигационно картографиране
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател гл.ас. инж. Николай Найденов

Курсът по учебната дисциплина "Навигационна картография" има за цел да даде задълбочени знания и умения при създаването, използването и развитието на навигационните технологии в геоинформационен и картографски аспект. Разглеждат се технологиите за създаване на навигационни мрежи, събирането и попълването на географски данни, използването и създаването на мобилни софтуерни и хардуерни платформи, както и решаването на картографските проблеми свързани с проекции, визуализация и генерализация.

Учебни материали