Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Специална практика (запознаване с водоснабдителни и канализационни обекти)

Специална практика (запознаване с водоснабдителни и канализационни обекти)
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател асистент инж. Петя Тинчева

Целта на практиката е запознаването на студентите с устройството и действието на основните съоръжения на водоснабдителните, канализационните и газоснабдителните системи. Студентите посещават изградени и действащи пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, водохващания, резервоари, помпени станции, складови стопанства, плувни басейни и др. Запознаването на “живо” с тези съоръжения е изключително полезно за учебния процес в по-горните курсове от обучението.