Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Третиране на твърди отпадъци

Третиране на твърди отпадъци

Предмет на тази дисциплина е определянето на количеството и състава на твърдите битови отпадъци, както и събирането, транспортирането и различните методи за третирането им. След завършване на дисциплината студентите получават знания и умения да проектират, изграждат и експлоатират съоржения за третиране на твърди битови отпадъци.

Конспекти


Учебни материали