Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Химия в строителството

Химия в строителството
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р инж. Магделинка Раденкова - Янева

В дисциплината се разглеждат в теоретично приложен аспект химични и физикохимични проблеми от значение за фундаменталната подготовка на студентите от Хидротехнически факултет. В специализираните технологични дисциплини ще се прилагат познанията получени по: химия на неорганичните свързващи вещества; хетерогенните колоидно-дисперсни и грубодисперсни системи; свойствата и основните методи за третиране на водно-дисперсни системи; въздействието на природни води върху материали, конструкции и съоръжения; корозията и принципните методи за защита от корозия на метали използвани в строителната практика.