Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Химия на водата

Химия на водата
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р инж. Соня Димитрова

Дисциплината представя теоретичните основи на химия на водата. Студентите получават знания за: химически състав на природни води с различен произход; основните процеси и тяхното влияние върху състава; характеристика на главните примеси; методи на химичния анализ; оценка на качеството на водите. Отделено е специално внимание на физикохимичите основи на най-използваните процеси за пречистване на природни и отпадъчни води. Обсъдени са проблеми, свързани с корозионното действие на водата върху бетонни и метални съоръжения.