Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията

Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията

След завършване на дисциплината, студентът може да ползва основните закони за равновесие и движение на течностите при тяхното практическо приложение, да изгражда водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на населени места, жилищни и обществени сгради, строителни площадки и отделни обекти.

Учебни материали

ОХВиК - Упражнение №1
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №2
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №3
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №4
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №5
ас. инж. Б. Инджов

ОХВиК - Упражнение №6
ас. инж. Б. Инджов

Информация