Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Обектно ориентирано програмиране при обработка на ГЕО - изображения

Обектно ориентирано програмиране при обработка на ГЕО - изображения
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Маринов

Дисциплината "Обектно ориентирано програмиране при обработка на ГЕО - изображения" запознава студентите с теоретичните основи и практическото използване на езици за обектно-ориентирано програмиране при решаване на задачи, ползващи обработка на изображения на теренни, архитектурни, рекрационни и инженерно-строителни обекти. Изучават се езици за ООп, които са подходящи за работа в средата на Internet - Java и C+. Разглежда се програмната реализация на основни алгоритми за обработка на изображения както и методите за визуализация на растерни изображения и тяхното разпространение в средата на Internet.