Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р инж. Ирина Костова
Допълнителен език английски

Дисциплината съдържа четири основни части: водоснабдителни мрежи и съоръжения; канализационни мрежи и съоръжения; пречистване на природни води; пречистване на отпадъчни води. Разглеждат се основните въпроси и изисквания, свързани с проблематиката на всяка основна част - технологии, проектиране, строителство и експлоатация на съответните мрежи, съоръжения и пречиствателни станции.