Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Земна механика

Земна механика
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Желю Желев

Изследване на физико-механичните свойства на строителните почви. Прогнозиране на напрегнатото - деформирано състояние на земната основа. Взаимодействие на земната основа и фундаментни конструкции. Обща и относителна устойчивост на земната основа, естествени почвени масиви и изкуствени земни съоръжения. Определяне на натоварването върху подпорни съоръжения и тяхното оразмеряване.