Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Земна механика и фундиране

Земна механика и фундиране
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател проф. д-р инж. Георги Илов
Допълнителен език английски

Част първа: Земна механика: Свойства на строителните почви. Лабораторни и полеви изследвания на почвите. Напрегнато и деформирано поведение на почвените масиви в пространството и времето. Теория на граничното равновесие, Устойчивост на склонове и откоси. Земен натиск и подпорни стени. Част втора: Проектиране на геотехнически конструкции: Строителни изкопи и укрепителни конструкции. Плитко заложени фундаменти - единични фундаменти, фундаментни плочи и скари. Дълбоко заложени фундаменти - пилотни и кладенчови фундаменти. Фундиране в сложни геотехнически условия. Разработване на проект на геотехнически конструкции.

Книги

Земна механика
д-р инж. ВЛАДИМИР КОСТОВ, д-р инж. Мирослав Тодоров

Информация

Конкурс за професор - Научен съвет
Проф. д-р инж. Трифон Германов