Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Инженерна геология и хидрогеология

Инженерна геология и хидрогеология
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател гл.ас. инж. Ася Божинова

Завършилите курса и положили изпит студенти могат да: - боравят с понятията за скали и строителни почви, да ги разпознават и използват данните от инженерногеоложките проучвания при проектирането и строителството на сгради и съоръжения, строителството в неустойчиви терени и подземното строителство; - извличат и прилагат в практиката информация, получена от специализирани геоложки карти; - различават типовете подземните води, тяхното практическо значение и опасностите, които предизвикват за строителството.

Книги


Конспекти


Учебни материалиRocks and Minerals
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Geological Age of Rocks
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Physico-geological Processes
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Ground Water
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Tectonics and Tectonic Structures
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Earthquakes and Seismology
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Soil Properties
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Информация