Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Инженерна геология и хидрогеология

Инженерна геология и хидрогеология
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р Радослав Върбанов

Дисциплината запознава студентите с основите на науки за земята: Петрография - видове и произход на минерали и скали, характерни форми на залягане; Геотектоника - строеж и еволюцията на Земята, съвременни геотектонски процеси и явления; Геология на България - разпространението на скали и вазимовръзка с релефа; Геоморфология - характерни геоморфоложки форми и начини на образуване; Инженерна геология - видовете строителни почви, основни геотехнически показатели, геодинамични явления и процеси (изветряне, ерозия, абразия, срутища, свлачища), разпространение, методи на проучване; Хидрогеология - видове подземни води, формиране, разпространение, охранителни зони.

Книги


Конспекти


Учебни материалиRocks and Minerals
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Geological Age of Rocks
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Physico-geological Processes
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Ground Water
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Tectonics and Tectonic Structures
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Earthquakes and Seismology
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Soil Properties
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Информация